Skip to content

Självverkande mediestyrd proportionalregulator som förhindrar att övertryck uppstår både framför ventilen (SAVA) och efter ventilen (SAVD) genom att se till att ventilen öppnas automatiskt. Ställdonet har två membran som ser till att ventilen kan öppnas även om det uppstår ett fel på regleringsmembranet. Regulatorn används framför allt i fjärrvärmesystem.

Självverkande mediestyrd proportionalregulator som förhindrar att övertryck uppstår både framför ventilen (SAVA) och efter ventilen (SAVD) genom att se till att ventilen öppnas automatiskt. Ställdonet har två membran som ser till att ventilen kan öppnas även om det uppstår ett fel på regleringsmembranet. Regulatorn används framför allt i fjärrvärmesystem.

SAVA-regulatorns funktion: det höga uppströmstrycket framför ventilen leds till den nedre delen (högtrycksanslutning) av membranet inne i regulatorn. Via en kanal i regulatorn leds det medelhöga trycket från ventilen till membranets ovansida (lågtrycksanslutning).

Reglerventilens fjädringskraft påverkar nu membranet för att bestämma det aktuella differenstrycket.

SAVD-regulatorns funktion: utloppstrycket för ventilen leds till den nedre delen (högtrycksanslutning) av membranet inne i regulatorn. Membranets ovandel (lågtrycksanslutning) är ansluten till atmosfären. Reglerventilens fjädringskraft påverkar nu membranet för att bestämma stängningstrycket.

Beskrivning

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller.