Skip to content
TransMaster ADR tank 400 L – 3000 L

Produkter och lösningar
för bygg & anläggning

ABG har lång erfarenhet av att leverera trygga, flexibla och väl fungerande lösningar för bygg- och anläggningsbranschen. I ett bygg- eller anläggningsprojekt krävs ofta att man flyttar runt bränslet allteftersom projektet fortgår. Lösningen är en ADR-tank som får transporteras med bränsle på allmän väg. Inom ABG finns djup kunskap om gällande regelverk och vi hjälper dig med tillstånd och besiktningar.

Tillsammans med dig tar vi fram en lösning som passar dina behov. Alltifrån en mindre trailertank för diesel till större containertankar, uppdelade för ett eller flera bränslen. Tankarna kompletteras med tilläggsutrustning som exempelvis pump, slangvinda, pistolventil och registreringssystem.

Du kan välja om du vill köpa eller hyra din anläggning.

TransMaster ADR tank 400 L – 3000 L