Skip to content
Hyr utrustning
Hyr utrustning

Är du smart? Hyr din anläggning – en snabb och flexibel lösning

ABG Energy är med koncernbolaget ABG Rental AB Sveriges största uthyrare av stationära cisterner och fullskaliga bränsleanläggningar. Vi har tusentals aktiva anläggningar över hela landet. Vi har under många år designat och finansierat lösningar åt kunder som själva insett att flexibel tillgång till en anläggning – inte själva ägandet i sig – är det som skapar värde i verksamheten.

Varför är det smartare att hyra en anläggning än att köpa den?
Ge oss 1 minut, och 6 punkter, så förstår du snabbt.


1. Genom att hyra får möjlighet att designa en anläggning för dina behov och du får därmed direkt tillgång till rätt lösning och kan förändra den i takt med dina behov.
Du kan själv välja hur länge du vill hyra – allt från 1 vecka , eller 1 månad till flera år. Kom ihåg – om du får får förändrade behov kan du alltid byta storlek och kringutrustning under hyresperioden.

2. Låt ditt kapital arbeta på rätt sätt – du slipper binda kapital samt kan anpassa dina kostnader snabbt. 
Genom att inte ta tunga investeringar i tillgångar som inte är din kärnverksamhet så frigör du kapital som du kan investera i det som ökar dina intäkter och vinst. Och om du skulle hamna i ett läge där du snabbt måste anpassa din kostnadskostym kan du lämna tillbaka den hyrda anläggningen.
 

3. Vill du vara säker att du uppfyller alla krav?
ABG hyr alltid ut anläggningar och utrustning som genomgått samtliga lag- och branschkrav på kontroll och underhåll och du kan lita på att dom fungerar som dom ska när de levereras. Våra anläggningar är kontrollerade av ackrediterade företag med tillgängliga konstruktions-, tillverknings, och revisionskontrollrapporter. Vi gör också lagstadgade kontroller på plats under hyrestiden, oavsett var i landet de står, för att säkerställa att de är i rätt skick.

Och inte minst lika viktigt – håller oss uppdaterade på alla nya myndighetskrav som kommer i takt med att miljökraven för bränsleförvaring skärps, och ser till så din anläggning kan uppgraderas för att möta dessa om det skulle behövas.
 

4. Du kan sova tryggt om nätterna – du är försäkrad!
Du kan känna dig trygg med att utrustningen är försäkrad mot läckage bla p.g.a. fabrikationsfel. Försäkringen gäller under hela hyrestiden och täcker skador på mark, vatten eller annan egendom under förutsättning att läckaget inte orsakats av vårdslöshet eller åverkan.

5. Experthjälp när och där du behöver det!
När du väl börjat använda din hyrda anläggning kan ett flertal frågor komma upp som gör att du behöver assistans och stöttning. Som hyreskund är vi bara ett samtal bort och hjälper dig hela vägen om frågor skulle komma upp om hur du använder anläggningen. 
 
6. Att hyra är mest hållbart för miljön
Hållbarhetsmässigt är det inte klokt att alla köper egna anläggningar. Detta eftersom hyrd utrustning oftast har ett högre användande under sin livstid jämfört med köpt utrustning som kanske står oanvända och sen blir obsoleta och måste skrotas ur. Att hyra ut anläggningar är för oss att bidra till delningsekonomi då våra anläggningar har lång livslängd då vi sköter om dem och det gör att de håller länge och kan användas av många.