Skip to content
TransMaster ADR tank 400 L – 3000 L

Produkter och lösningar för industri och verkstad

ABG erbjuder ett stort urval av tankar och cisterner, dels för bränslehantering, och dels för vätskor som används inom exempelvis processindustrin. Bränsletankarna finns i ett stort antal varianter och storlekar, de kan anpassas för alla förekommande flytande bränslen och utrustas med till exempel pumpar, filter, nivå- och flödesmätare samt registreringssystem och låsanordningar.

För kemikalier och korrosiva vätskor erbjuder vi till exempel rostfria cisterner i valfri storlek, med tillbehör enligt dina önskemål.

Du kan välja om du vill köpa eller hyra din anläggning.

TransMaster ADR tank 400 L – 3000 L