Skip to content

Vårt miljöengagemang

Vi har alla ansvar för att skydda den miljö vi lever i. Därför har ABG redan från starten 1972 arbetat med att minska verksamhetens miljöpåverkan i alla led. Vårt miljöarbete kretsar kring följande hörnstenar:

  • Vi är certifierade enl. ISO14001, som är ett internationellt erkänt miljöledningssystem, vilket vi tycker är ett viktigt redskap och som hjälper oss att kontinuerligt jobba för att uppnå ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.
  • Vi väger alltid in en bedömning av miljöstatus hos våra leverantörer. Vi återvinner också så mycket tillbehör som möjligt, t ex pumpar och pistolventiler som renoveras och återanvänds främst i vår hyresverksamhet.
  • Om du hyr en anläggning av oss som är framtagen på rekonditionerade komponenter är du en del av ett återbruk som väsentligt minskar miljöpåverkan och energiåtgång.
  • Trots vår strävan efter att minimera vårt klimatavtryck bidrar även vi till utsläpp, därför väljer vi att klimat­kompensera vår produktion. Det gör vi genom deltagande i olika projekt som står under FN-tillsyn eller är certifierade enligt Gold Standard som är en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt. Projekten består av åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser, till exempel genom att både skydda existerande regnskog och att plantera ny, utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion och energieffektivisering i olika verksamheter.

Kontakt

Vi vill ha en dialog med dig,
kontakta oss gärna

Miljö
Miljö

Kvalitet- & miljösamordnare

Miljö- och kvalitetsamordnare 08-549 530 00 Maila Annika

Annika Angestav

Miljö- och kvalitetsamordnare
08-549 530 00
Maila Annika