Skip to content

Från oexploaterad mark till driftsatt anläggning

Har du en oexploaterad markyta där du vill bygga en laddnings- eller driv­medels­anläggning? Vi har kunskapen och lösningarna.

Vi hanterar allt från projektering, bygglov och kontakt med myndigheter till nyckelfärdig anläggning.

Inom ABG finns lång erfarenhet av riskbedömningar, projektering och rådgivning om etableringar samt ombyggnader. Inom installation/driftsättning av elladdningsutrustning kan ABG, beroende på vart i landet anläggningen byggs, använda sig av UE (underleverantörer) avseende lokal installation och driftsättning.

Vi kan även tillhandahålla kompletta ritningsunderlag för bygglov och tillståndhantering. Vi är väl förtrogna med gällande regelverk både för risker (MSB), miljö (Naturvårdsverket) samt el-föreskrifter (Elsäkerhetsverket). Förutom dessa centrala myndigheter kan vi även ombesörja hantering mot lokala bygglovsavdelningar samt Trafikverket.

Vill du ha förslag på smarta lösningar för laddnings- eller drivmedelsanläggningar? Kontakta Patrick Ramberg på 0704-344412 eller via E-post.

Bygglovshantering och tillstånd