Skip to content
Tankstation

Produkter och lösningar
för tankanläggningar

Med en egen tankanläggning från ABG får du en komplett lösning som möter samtliga gällande myndighetskrav. Anläggningen utrustas och anpassas efter er design och val av kompletterande utrustning, vilket innebär att du får en skräddarsydd lösning oavsett om den är avsedd för privat eller kommersiellt bruk. 

Anläggningen kan utrustas för alla förekommande flytande bränslen och kompletteras med exempelvis betalsystem, nivåmätning samt kärl för AdBlue och spolarvätska.

Inom ABG finns gedigen erfarenhet av riskbedömningar, projektering och projektledning. Vi hjälper dig med bygglovsfrågor och myndighetskontakter. Allt från en tom grusplan till nyckelfärdig lösning.

Du kan välja om du vill köpa eller hyra din anläggning.

Tankstation