Skip to content

Våra tjänster

Hyra och finansiering

Tänk strategiskt. Det är hur du använder din utrustning – inte själva ägandet i sig – som skapar värde i din verksamhet. Du kan dessutom byta utrustning under hyrestiden allteftersom dina behov förändras.

Bygglovshantering och tillstånd

När du ska ta en cistern eller bränsleanläggning i drift är det viktigt att känna till de lokala föreskrifterna i din kommun. Vi hjälper dig med allt från bygglov till etablerings- och miljöutredningar.

Serviceavtal 

Vårt servicekoncept är framtaget med fokus på en hög driftsäkerhet på din utrustning. Förebyggande underhåll i rätt tid och enligt lagstadgade kontrollintervall ger dig en ökad trygghet.

Produktkategorier