Skip to content

Vårt kvalitetsarbete

För oss på ABG innebär kvalitet att uppfylla lag- och branschkrav samt kundernas högt ställda krav och förväntningar. Det gör vi genom engagerade medarbetare och ett fokuserat förbättringsarbete som hela tiden utgår från dig som kund. I vårt kvalitetsarbete ingår följande viktiga hörnstenar:

  • Vi är certifierade enligt ISO9001. Ett kvalitetsledningssystem som hjälper oss att kontinuerligt arbeta mot ständiga förbättringar. Vi certifieras löpande i kvalitetssystemet både genom interna och externa revisioner.
  • ABGs egna tillverkning är baserad på en SWEDAC-ackreditering. Det innebär att vi i samband med tillverkningen utför och dokumenterar revisions- och installationskontroller av cisterner och sekundära skydd. Alla rekonditionerade cisterner vi säljer besiktas av ackrediterad personal på vår anläggning i Södertälje. 
  • Vi är medlemmar i SPT Association som är en nordisk branschorganisation för företag som arbetar med byggnation, installation, service och underhåll av drivmedelsanläggningar. SPT är en stor kunskapsbank varifrån vi kontinuerligt hämtar aktuell information om de senaste lagar och förordningar som gäller inom vårt affärsområde.
  • Alla våra nytillverkade anläggningar konstruktions- och tillverkningskontrolleras samt täthetskontrolleras av Kiwa Inspecta innan de levereras.

Kontakt

Vi vill ha en dialog med dig,
kontakta oss gärna

Kvalitet
Kvalitet

Kvalitet & miljösamordnare

Miljö- och kvalitetsamordnare 08-549 530 00 Maila Annika

Annika Angestav

Miljö- och kvalitetsamordnare
08-549 530 00
Maila Annika