Skip to content
Trailertank Light 200 L – 400 L

Produkter och lösningar
för jordbruk

Inom jordbruk används oftast en stationär bränslecistern, även kallad farmartank, för tankning av gårdens maskinpark. Du kan bland annat välja mellan en nytillverkad cistern och en rekonditionerad cistern. Den rekonditionerade cisternen produceras utifrån en tidigare använd produkt, som renoveras och utrustas för att uppfylla gällande regler, vilket gör den till ett mer hållbart och kostnadseffektivt alternativ. Båda varianterna kan utrustas för olika bränsletyper och konfigureras med en rad tillbehör, exempelvis pump, slangvinda, automatisk pistolventil och låsbart skåp.

Beroende på var din gård ligger och vilka förutsättningar som gäller på den specifika platsen kan olika regler och bestämmelser avgöra hur cisternen ska utrustas. Om din gård exempelvis ligger inom vattenskyddsområde krävs särskild anpassning. ABG har kunskap och erfarenhet av detta och guidar dig från start till nyckelfärdig anläggning.

Du kan välja om du vill köpa eller hyra din utrustning.

Trailertank Light 200 L – 400 L