Skip to content
Rekonditionerade cisterner - farmartank

Rekonditionerade cisterner - farmartank

Rekonditionerade cisterner - farmartank

Som en del i vår strävan efter en mer hållbar framtid erbjuder vi rekonditionerade cisterner. Det innebär att en tidigare använd cistern renoveras och utrustas för att användas på nytt.

En rekonditionerad cistern från ABG, även kallad farmartank, tillverkas baserat på vår SWEDAC-ackreditering. Det innebär att vi i samband med produktionen utför och dokumenterar revisions- och installationskontroller av cisterner och sekundära skydd.

Cisternerna är standardutrustade med manlucka, benställning, 2″ påfyllnadskapsel, sugrör, luftrör samt elektronsikt överfyllnadsskydd. Invändigt är cisternerna behandlade med ett av Statens anläggningsprovning godkänt system. Utvändigt är de blästrade, grund- och täckmålade. ABGs cisterner uppfyller alla myndighetskrav.

Begagnad dieseltank, bränslecistern

Inom kategorin rekonditionerad cistern finns många begrepp, till exempel:

  • Begagnad dieseltank
  • Begagnad bränsletank
  • Begagnad bränslecistern
  • Farmartank
  • Renoverad tank

Olika begrepp för samma produkt.

Stefan Gilbert

Stefan Gilbert

– Kontakta mig för experthjälp.
073-980 22 07
Maila Stefan

SÖK PRODUKT EFTER ANVÄNDNINGSOMRÅDE