Skip to content
TransMaster ADR tank 400 L – 3000 L

Produkter och lösningar för skogsbruk

Vi erbjuder säkra, flexibla och väl fungerande bränslelösningar till skogsindustrin. Smidig tillgång till olika typer av bränsle är avgörande för en fungerande verksamhet. Om dina fällningsplatser är svårtillgängliga kan du välja Truckmaster som är en ADR-godkänd plasttank för diesel, den surras enkelt på ett pick-up flak. Behöver du större volymer eller använder andra bränslen rekommenderar vi exempelvis produkter ur TransMaster-serien. Vi har också containertankar för mer långvariga projekt. Tankarna kompletteras med tilläggsutrustning som exempelvis pump, slangvinda, automatisk pistolventil och registreringssystem.

Bränslet måste ofta flyttas i takt med att avverkningen fortlöper, lösningen är en ADR-tank som får transporteras på allmän väg med bränsle. Inom ABG finns bred erfarenhet kring gällande regler och vi hjälper dig med tillstånd och besiktningar.

Du kan välja om du vill köpa eller hyra din anläggning.

collage-skogsbruk