Skip to content
TransMaster ADR containertank 1000 L – 3000 L

Produkter och lösningar för marina installationer

Att skydda våra vatten och värna om det marina djur- och växtlivet ingår som en del i Sveriges Miljömål. ABG har ett sortiment av mijögodkända cisterner, både invallade och dubbelmantlade, som kan utrustas och anpassas efter dina specifika behov och önskemål.

Vill du sätta upp en komplett båtmack eller skaffa en dieselcistern för att tanka dina fartyg? ABG har mångårig erfarenhet av projekt där vi installerat cisterner för olika bränslen, komplett med pumpar och betal- och registreringssystem.

Vi levererar även spilloljetankar med miljölåda och regnkrage.

Du kan välja om du vill köpa eller hyra din anläggning.

TransMaster ADR containertank 1000 L – 3000 L