Skip to content
ABG AC/DC lösning för fordonsladdning

E-mobility lösningar från
ABG Energy Solutions

E-mobiliity är samlingsbegeppet för e-fordon där det gemensamma för dessa fordon är att de helt eller delvis drivs med hjälp av elektricitet istället för fossila bränslen. 

ABG Energys e-mobiltiy strategi går ut på att växa med våra kunders behov. På samma sätt som vi under våra 50 år i branschen sett hur vi gått från att leverera handpumpar till högteknologiska elektriska pumpar med digitala registreringssystem i våra anläggningar kommer vi följa med våra kunders förflyttning in i e-mobilty.

Flera av våra kunder inom segmenten transport och åkeri som idag har lastbilsflottor drivna av flytande bränsle börjar nu köpa in helelektriska lastbilar och transportfordon och för dem har vi ett utbud av laddinfrastruktur både inom AC- och DC-området.

Det som gör ABG Energy Solutions unika i e-mobility marknaden är att vi har en affärsmodell där våra kunder kan hyra sina anläggningar, turn-key, vilket innebär att vi ansvarar för anläggningens uppförande i sin helhet och är med under hela dess livslängd. Under avtalstiden kan våra kunder, i takt med att deras behov ändras, även byta produkt, ändra kapacitet och kringutrustning under hyresperioden.