Skip to content
TransMaster ADR tank 400 L – 3000 L

Bränslelösningar för reservkraft

Inom reservkraft är stabil bränsletillgång avgörande för att verksamheten ska fungera vid ett skarpt läge. En rad omvärldsfaktorer gör att efterfrågan på tankar för reservkraft ökat markant. ABG har gedigen erfarenhet av att ta fram anpassade lösningar som uppfyller gällande krav.

Vi hjälper dig att ta fram rätt lösning. Välj mellan en enkel- eller dubbelmantlad stationär cistern, en containertank eller en komplett beredskapscontainer utrustad helt enligt dina önskemål.

Beroende på var du bedriver din verksamhet kan olika regler och bestämmelser avgöra vilken typ av anläggning du får sätta upp. Vi hjälper dig med myndighetskontakter och kontroller.

Du kan välja om du vill köpa eller hyra din utrustning.

TransMaster ADR tank 400 L – 3000 L

Beredskapstank från ABG – en livsviktig komponent i din beredskapsplan

Tillgång till bränsle kan utgöra skillnaden mellan en fungerande verksamhet och katastrof. Med ABG’s beredskapscontainer säkerställer du tillgång på drivmedel i alla situationer.

Vårt miljöarbete

Vi har alla ansvar för att skydda den miljö vi lever och är verksamma i. Därför har ABG redan från starten 1972 arbetat med att minska vår miljöpåverkan i alla led. Det innebär bl.a. att vi alltid väger in bedömning av miljö- och kvalitetsstatus hos våra leverantörer.

Fill-Rite – världsledande pumpar för diesel, bensin och fotogen

ABG är generalagent för den amerikanska pumptillverkare Fill-Rite. Pumparna är kompletta redan vid leveransen. Gänga bara fast pumpen i fatsprundet eller på cisternen och anslut elkablarna enligt gällande regler.