Skip to content

ABGs Tankstationer levereras komplett installerade och placeras enkelt på t.ex. en lastbilscentral eller en byggarbetsplats. Tankstationen är flyttbar, så du kan enkelt flytta den om din verksamhet kräver det.

Hyrförfrågan

Du kan välja att hyra produkten från 1 månad till 30 år. Vi sköter då service, försäkring samt löpande besiktningar.


    Beskrivning

    Många av ABGs kunder har en tankstation som i lagens mening anses yrkesmässig icke publik verksamhet utomhus. För diesel kan dessa hantera volymer upp till 50 m3 utan tillstånd. Vid andra bränsletyper med lägre flampunkt såsom bensin, etanol m.m. krävs tillstånd redan vid 3 m3 volymmängd. 

    Denna produkt passar till följande användningsområden