Skip to content

Om GDPR

Den 25 maj 2018 tillträdde en ny dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU och ersatte personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. GDPR har strängare krav på hur företag hanterar personuppgifter vilket ytterligare stärker den enskildes rättigheter.

Vi samlar och lagrar information

Genom att du är registrerad kund hos ABG lagrar vi information om ditt engagemang hos oss. Vi kan också samla in och spara information om du kontaktar eller besöker oss till exempel via post, vår hemsida, e-mail, chat eller telefon och vi behöver ha fortsatt kontakt. Informationen vi samlar in kan vara: För- och efternamn, företagsnamn, postadress, IP-adress, telefonnummer, e-mailadress, person-/organisationsnummer, fråga på produkt eller tjänst, varor du köpt, godkända krediter du erhållit via oss eller extern leverantör, eller liknande information.

Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare eller delas med andra såtillvida det inte är en del i myndighetsutövning eller ett krav i lagstiftning.

Vi använder informationen till:

 • Sammanställa offerter och hyresavtal
 • Utarbeta interna arbetsorder
 • Hantering och leverans av beställningar
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • Fakturering
 • Uppföljning mot myndigheter såsom Swedac mfl eller i allmänhet, i syfte att följa tillämpliga lagar såsom skattelag, bokföringslag m.m.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter även att behandlas för att:

 • Administrera eventuellt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev
 • Skicka ut pressmeddelanden
 • Cookies eller liknande tekniker på internet och webbsida m.m.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga
 • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att ABG behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet eller löpande hyresavtal.
 • Att komma med invändningar kring, och be om begränsningar av, vilka behandlingar som ABG utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter från ABG
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i orätta händer

Den tillsynsmyndighet som tar emot klagomål är Datainspektionen och dit vänder du dig om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas.

Kontaktuppgifter till oss:
ABG Energy Solutions AB ABG
Oxelgrensvägen 25
152 42 Södertälje
08-549 530 00
info@abg.se