Skip to content

En differenstrycksregulator består av en ventil och ett tryckställdon.

Differenstrycksregulatorer i det primära systemet används främst för att etablera ett konstant och lägre differenstryck över en motoriserad reglerventil eller ett helt system/en hel undercentral.

Som tumregel bör en differenstrycksregulator alltid användas när förhållandet mellan högsta och lägsta tillgängliga differenstryck från nätet är större än 2.

En differenstrycksregulator kan även användas för att utföra flödesbegränsning i kombination med en motoriserad reglerventil.

Regulatorn bör placeras i returledningen efter de komponenter där det konstanta trycket ska upprätthållas. I vissa situationer, särskilt när tilloppstrycket är mycket högt, kan det vara användbart att installera en differenstrycksregulator i flödet.

Beskrivning

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet.

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts.

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller.