Skip to content

Avlastningsregulatorer för tryck och differenstryck består av en ventil och ett tryckställdon. De används i huvudsak för att begränsa ett tryck (A) eller differenstryck (PA)
över ett system, en undercentral eller en pump.

Regulatorer är vanligtvis stängda: AV(P)A på grund av en normalt stängd ventil och AF(P)A med en sträckfjäder.

Avlastningsregulatorer för tryck och differenstryck installeras oftast på en förbikopplingsledning. De kan användas för att möjliggöra värmedistribution till andra nätanslutningar eller outnyttjade flöden om anslutningen helt stängs av.

Avlastningsregulatorer för tryck och differenstryck kan skydda pumpar med variabelt flöde från överbelastning om flödet faller under lägsta pumpkapacitet. De avlastar pumpen/tillämpningen och vidarebefordrar värmeeffekten till andra anslutningar.

En tryckavlastningsregulator kan också installeras i returen för att upprätthålla ett högre önskat (statiskt) tryck i systemet.

Beskrivning

Avlastar pumpen/tillämpningen och vidarebefordrar värmeeffekten till andra anslutningar på ett säkert sätt

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller.