Skip to content

Flödesregulatorer med en integrerad reglerventil har flera funktioner i en enda produkt: en motoriserad reglerventil, flödesbegränsning och en fast differenstrycksregulator.

Med tre funktioner i samma ventilhus krävs avsevärt mindre installationsutrymme.

De används för att uppnå en bra kontroll, oberoende av tryckförändringar i systemet och erbjuder möjligheten att begränsa det högsta flödet i systemet. Reglerventilen är tryckoberoende och har hundraprocentig kontroll.

I undercentraler med flera anslutna kretsar möjliggör användning av en flödesregulator med integrerad reglerventil perfekt reglering av varje enskild krets.

Regulatorn bör placeras i returledningen, dock kan den även installeras i flödet.

Beskrivning

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller.