Skip to content

Tack vare en flexibel och modulär design är det möjligt att kombinera flera styrfunktioner i en regulator för att uppfylla de mest krävande behoven för ett brett utbud av applikationer.

I vissa applikationer kan det vara nödvändigt att reglera flödestemperaturen, begränsa det högsta flödesområdet och den primära returtemperaturen via en enda, multifunktionell regulator.

Ett typexempel på en sådan enhet är AVQMT. Den fungerar på ungefär samma sätt som AVQM, men har en extra självverkande termostat (av typen AVT/STM).

De tryckoberoende reglerventilerna reglerar temperaturen på den sekundära sidan och den självverkande termostaten begränsar returtemperaturen. I tappvarmvattensystem kan termostaten användas som en säkerhetstermostat som skyddar användaren mot skållning.

Beskrivning

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller