Skip to content

TEKNISK DATA: – Anslutning G40 (R1 1/2”). – Mätarhus i gjuten aluminium, härdat 8 mm frontglas, anslutningsgänga av stål. –
Korrosionsfritt mätverk i acetalplast och rostfritt stål. – Styrrör av plastmaterial som eliminerar risk för statisk elektricitet. – Max.
driftstryck 1 bar. Driftstemperatur -30ºC till +50ºC – Graderad i cm.

Beskrivning

Konstruktion/användningsområde
Nivåmätare N6 är en specialmätare för ADR-cisterner (IBC-behållare för transport av farligt gods). Avsedd för diesel och eldningsolja. Testad av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Mätarens flottör löper i ett styrrör. Flottörens rörelse överförs med en lina till mätverket inne i mätarhuset.
Mätverket består av en fjäderbelastad lintrumma som genom en kuggväxel påverkar visaren.