Skip to content

Digital volymmätare PIEM är en volymflödesmätare av turbinmodell avsedd för diesel.

Beskrivning

Konstruktion/användning

LCD display med 4 siffror, 0.1-999.9 liter.
Drivs med 2 stycken batterier LR.
Monteras på slang, exempelvis vid pistolventilen för enkel avläsning vid tankning.