Skip to content

Elektroniskt överfyllnadsskydd består av en termistorgivare med R1/2″-anslutning i mässing med integrerad överfyllnadsskyddskontakt för direkt anslutning till tankbil.

Ladda ner produktblad

Beskrivning

Konstruktion/användningsområde
Längdjustering utföres enkelt genom en smidig teleskopfunktion. Givarna är helt trycktäta och är godkända att användas i explosionfarliga miljöer enligt certifikat SP 03ATEX3608X (Ö1), SP03ATEX3612X (Ö2) samt SP 03ATEX3607X (Ö3).

Är dock ej lämpliga att användas i etanol eller metanol.

Givarens kännande element utgörs av en stålinkapslad termistor av PTC-typ. PTC = positiv temperatur koefficient, innebär att termistorn då den genomflyts av en egensäker ström, ökar sin resistans samtidigt som temperaturen i termistorn stiger. Eftersom termistorn endast kan uppnå sin högre temperatur då den befinner sig i luft eller gas kan förstärkaren, vilken är ansluten till termistorn, avgöra om termistorn befinner sig i luft, gas eller vätska.
Givarna kan användas för cisterner innehållande bensin, diesel, eldningsolja 1 samt fotogen.

  • Ö1: Rakt med hankontakt, justerbart
  • Ö2: Rakt med 5 meter kabel och hankontakt, justerbart
  • Ö3: Vinklat 45 grader med hankontakt, Justerbart

Justeringslängder
Typ Ö1: 125-250 mm
Typ Ö2: 80-360 mm
Typ Ö3: 125-170 mm