Skip to content

En 3-siffrig mekanisk flödesmätare från Fill-Rite.
Denna mätare är utrustad med NPT-gängor och Registrerar flödeshastighet på 19-76 liter per minut med en mätnoggranhet på +/- 1%.

Beskrivning

Designad med nuterande skivteknik som kan flytta rost och småskräp som kan fastna.