Skip to content

Givare för oljecisterner ovan jord.
Givaren levereras med 5 m oljebeständig kabel, kontakt, flänspackning och fästskruvar.
Givaren är designad för användning i Ex-Zon.

Beskrivning

Lämpad för: diesel, bensin samt eldningsolja (eo1)