Skip to content

En blandningsslinga, även känd som en shunt, används för att blanda och reglera vattenvärmen i ett värme- eller kylsystem. Det är blandningsslingans uppgift att späda ut tilloppsvattnet med lämplig mängd returvatten, så att blandningen får en lämplig framledningstemperatur. En blandningsslinga består vanligtvis av reglerventiler som styr strömförsörjningen, en styrenhet som styr reglerventilen samt givare och cirkulationspump.

Hyrförfrågan

Du kan välja att hyra produkten från 1 månad till 30 år. Vi sköter då service, försäkring samt löpande besiktningar.


    Beskrivning