Skip to content

Fjärrvärmecentraler kan tillhandahållas i storlekar från 26 kW till 3000 kW.
Grundkomponenter som ingår, beroende på modell:

 • Grundfors cirkulationspump
 • Danfoss styrenhet
 • Danfoss regleringsventil
 • Uni Brass växlare
 • Utgångar uppåt och nedåt
 • CE-märkning och P-märkning överensstämmer med ISO 9001.14001.18001

Följande produktserier tillhandahåller vi som standard:

 • Serien KN fleXY 100 fjärrvärmeenhet finns i storlekarna 26 kW, 35 kW, 38 kW, 55 kW, 65 kW. Flöde upp till 1,6 m3/h
 • Serien KN FleXY 200 fjärrvärmeenhet finns i storleken 55 kW, 58 kW, 85 kW, 76 kW, 100 kW. Flöde upp till 3 m3/h
 • Serien KNFlexy Hybrid 25 fjärrvärmeenhet är en vägg eller golv stående enhet. Finns i storlekarna 105 kW, 145 kW, 150 kW, 160 kW, 180 kW. Flöde upp till 4,59 m3/h
 • Serien KN Hybrid 32. Finns i storlekarna 138 kW, 178 kW 190 kW, 210 kW, 240 kW. Flöde upp till 6,02 m3/h
 • Serien KN floXY golvstående fjärrvärmeenhet. Finns i storlekar 50 kW till 3000 kW. Kundanpassade.
 • Serien KN Flex Cool Standard köldväxlande enhet 300 kW till 3000 kW
 • Serien KN flex Cool tillverkas efter behov upp till 6000 W/ m2

Vi erbjuder följande värmeväxlare:

Unex unigasket växlare.
Unex unibrass växlare

Vi erbjuder följande ackumulatortankar:

Ackumulatortankar från 500 till 5900 liter
ABG ps2f 4 bar ackumulatortankar från 300 till 5000 liter
Övriga tankar och tryckkärl tillverkas efter beställning, upp till 50.000 liter.

Beskrivning

Övriga produkter och tillbehör:

Shuntgrupper dn20 dn50
Mini shunt dn15 dn50
Expansionskärl.
Tryckhållningssystem Reflexomat combi
Hydroniskt kit med buffert tankar
Vakuumavluftare