Skip to content

Bio-Protect 2 är ett effektivt bekämpningsmedel mot bakterier i dieselbränsle.
Det kan användas både i förebyggande syfte och för bekämpning i redan
drabbade tankar.

Ladda ner produktblad

Beskrivning

Mikroorganismerna lever dels i kondensvattnet i botten av tanken och dels i de mikroskopiska vattendropparna som svävar fritt i bränslet.
De förökar sig mycket snabbt och undersökningar visar att så lite som 1 mg partiklar/100 ml bränsle förorsakar filterproblem med förlorad
motorkraft och ökad förbrukning som följd. Använder du Bio-Protect 2 så undviker du dessa problem.

  • Levereras i flaskor om 500 ml.
  • 100 ml Bio-Protect 2 räcker till 500 liter diesel vid användning i förebyggande syfte. Använd dubbel dos vid bekämpning i redan drabbade tankar.
  • Finns stora mängder slam i tanken bör den först rengöras för bästa resultat.