Skip to content

Reflexomat är en kompakt kompressorstyrd tryckutjämningsmaskin för värme- och kylkretsar.

Reflexomaten består av en styrenhet med pump och minimum ett expansionskärl. Det är möjligt att ansluta ytterligare behållare som tillvalsutrustning. Ett membran i expansionstanken delar upp enheten i ett luft- och ett vattenutrymme. På så sätt förhindras att luftens syre tränger in i expansionstanken.

Styrenheten i den kompakta konstruktionen är fabriksmonterad på basbehållaren. Alla elektriska anslutningar och anslutningar på luftsidan mellan styrenhet och basbehållare är förmonterade.

Ladda ner produktblad

Beskrivning

Följande versioner är tillgängliga:
• Reflexomat Compact RC 200 liter
• Reflexomat Compact RC 300 liter
• Reflexomat Compact RC 400 liter
• Reflexomat Compact RC 500 liter