Skip to content

Bränslehantering

Banscher över hela Sverige förlitar sig på vår marknadsledande expertis. Vi erbjuder innovativa lösningar inom alla typer av bränslehantering.

ABG RentalHyr din anläggning

Vårt koncernbolag ABG Rental AB är Sveriges största uthyrare av stationära cisterner, med tusentals aktiva anläggningar över hela landet.

Laddstationer till elfordon

Vi erbjuder kompletta installationer för fordonsladdning, inklusive kontrollsystem och lastbalansering.

Från oexploaterad mark till driftsatt anläggning

Har du oexploaterad mark och vill bygga en bränsleanläggning? Vi har kunskapen och lösningarna.

Vårt miljöarbete

Vi har alla ansvar för att skydda den miljö vi lever och är verksamma i. Därför har ABG redan från starten 1972 arbetat med att minska vår miljöpåverkan i alla led. Det innebär bl.a. att vi alltid väger in bedömning av miljö- och kvalitetsstatus hos våra leverantörer.

Vårt kvalitétarbete

För oss på ABG innebär kvalitet att uppfylla dina krav och förväntningar. Det gör vi genom engagerade medarbetare och ett fokuserat förbättringsarbete som hela tiden utgår från dig som kund.

Fill-Rite – världsledande pumpar för diesel, bensin och fotogen

ABG är sedan 20xx generalagent för amerikanska Fill-Rite. Pumparna är kompletta redan vid leveransen. Gänga bara fast pumpen i fatsprundet (2” gänga) eller på cisternen och elanslut enligt gällande regler.