Skip to content

Veckans pris Diesel HVO 100

Priser för bränslekunder till ABG-koncernen avseende veckans baspris för Diesel

HVO 100 – 2G Polar.

Nytt pris: 2020-03-13

Baspris per m3 : 12.010 kr/ m3 (12.01 kr/ liter) Ni erhåller er rabatt enligt avtal.

Giltighetstid: 1 Vecka