Skip to content
Bränslepump Fill-Rite 1200-serien, 12V

Produkter och lösningar för aviation och flygklubbar

ABG levererar utrustning för hantering av förekommande flygbränslen. Det kan handla om mindre bränsletankar som kan rullas ut till flygplanen, eller större stationära cisterner.

Vi har också lösningar för hantering av andra vätskor som till exempel rostfria cisterner för förvaring av formiat, som är det aktiva halkbekämpningsmedlet som appliceras på flygplatsens landnings- och taxibanor. Kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter.

Du kan välja om du vill köpa eller hyra din anläggning.

Bränslepump Fill-Rite 1200-serien, 12V